Doelstelling van Hupkes Installatie

Hupkes Installatie streeft ernaar om samen met de opdrachtgever de gewenste installatie te realiseren. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame materialen en installatietechnieken, waarbij de kwaliteit zeker niet uit het oog zal worden verloren.

Hierbij kan gedacht worden aan rioleringsmateriaal van PPC, de meest energiezuinige modulerende HR-ketels, zonneboilers, warmtepompen, regenwateropvangsystemen, dakbedekking van EPDM, maar ook aan balansventilatiesystemen en centrale stofzuigsystemen.

Kortom, de doelstelling is om voor de opdrachtgever een kwalitatief hoogwaardige installatie te realiseren met gebruikmaking van duurzame materialen en technieken.

Zij beschouwen het als onze plicht, om zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan een leefbaar milieu, zodat toekomstige generaties er ook van kunnen blijven genieten. Kortom, wij kiezen bewust voor

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.