Complete metamorfose G.A. de Ridderschool

De G.A. de Ridderschool heeft een complete metamorfose ondergaan. Van het oorspronkelijke gebouw zijn alleen de fundering, de binnenmuren en het dak gehandhaafd. Het gebouw werd grondig verbouwd en uitgebreid en alle installaties werden verwijderd. De buitengevel werd geheel vernieuwd, evenals de technische installaties. Door ons werden hier de verwarmingsinstallatie en de ventilatie-installaties gerealiseerd. Er zijn in totaal 9 dakventilatoren met gelijkstroommotoren aangebracht. Deze zijn aanzienlijke zuiniger met energie en kostten in dit geval nauwelijks meer dan de traditionele wisselstroomventilatoren.

De nieuwe c.v.-installatie bestaat uit totaal 66 Brugman Universeelkompaktradiatoren verdeeld over 3 weersafhankelijk geregelde groepen. Tijdens de bouw werd besloten om voor de verwarming van het gebouw gebruik te gaan maken van de warmte van het afvalwater van de "DOMO". Hierdoor kwam de geplande ketelopstelling in zijn geheel te vervallen.

In plaats hiervan werd in de c.v.-ruimte een platenwisselaar gemonteerd, waarop de nieuwe installatie werd aangesloten. Doordat er geen gasleiding meer nodig is, wordt ook hier nog eens behoorlijk bespaard op de exploitatiekosten. Met dit project wordt weer eens aangetoond hoe je met een goede samenwerking en overleg een enorme energiebesparing kunt realiseren.

Betrokken installateur bij dit project: Hupkes Installatie in Beilen.