Probleem met ventilatie opgelost

Voor een woning in Zuidwolde (Dr) werd ons om advies gevraagd i.v.m. een ventilatieprobleem. Het pand werd uitsluitend natuurlijk geventileerd middels ventilatierooster in de kozijnen. Omdat er duidelijk een wens was om te ventileren met gesloten ramen, deuren en roosters, viel de keuze al snel op balansventilatie. Dit is voor deze toepassing bij uitstek geschikt. Het was wederom een enorme uitdaging om in een bestaande situatie deze techniek te implementeren. Uiteindelijk konden alle toevoer- en afvoerkanalen achter knieschotten en in de plafonds worden weggewerkt. Voor een goede werking werden de binnendeuren aan de onderzijde ingekort om een goede overstroomvoorziening te waarborgen. Nadat de installatie was ingeregeld, was de sterk verbeterde luchtkwaliteit onmiddellijk merkbaar.

Betrokken installateur bij dit project: Hupkes Installatie in Beilen.