Regenwateropvangsystemen

Voor de waterleidingbedrijven wordt het steeds moeilijker (en dus duurder) om ons van zuiver drinkwater te voorzien. Dit komt o.a. doordat het oppervlaktewater steeds meer vervuild raakt en de grondwaterstand daalt. Bovendien blijft ons drinkwaterverbruik maar stijgen, waardoor het milieu steeds zwaarder wordt belast.

Niet overal is het gebruik van zuiver drinkwater vereist, zoals bijv. het spoelen van het toilet, het sproeien van de tuin, auto wassen, de wasmachine, etc. Door het regenwater niet te lozen op het riool of het oppervlaktewater, maar dit op vangen en te filteren is dit hier prima voor te gebruiken. Hierdoor kan een besparing van meer dan 50% op de waterrekening worden bereikt en wordt bovendien het vaak overbelaste riool ontzien.