Zonneboilers

Voor niets gaat de zon op is een veelzeggende slogan. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat steeds meer mensen gebruik maken van deze onuitputtelijke energiebron. Het is energiebesparend en milieuvriendelijk en kan perfect worden benut voor de verwarming van tapwater en in sommige gevallen tevens voor verwarming.

Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. Het tapwater in het voorraadvat wordt via een warmtewisselaar (voor)verwarmd door de zonnecollector. Bij onvoldoende zonaanbod zorgt de c.v.-ketel voor naverwarming tot de gewenste tapwater-temperatuur.

Er valt een onderscheid te maken in een aantal soorten zonneboilers:
  • de standaard zonneboiler
  • de compacte zonneboiler
  • de c.v.-zonneboiler
  • de zonneboilercombi

De standaard zonneboiler

De standaard zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een opslagvat. Dit is een indirect systeem wat wil zeggen dat de warmte van de zon via een warmtewisselaar wordt overgedragen aan het tapwater. Indien nodig zorgt een HR-combiketel voor de naverwarming tot de gewenste tapwatertemperatuur.

De compacte zonneboiler

Evenals bij de standaard zonneboiler zorgt ook hier een HR-combiketel voor de naverwarming. Het verschil is echter dat dit een direct systeem is waarbij collector en opslagvat zijn geïntegreerd.

De c.v.-zonneboiler

De c.v.-zonneboiler lijkt het meest op de standaard zonneboiler. Hierin is een tweede warmtewisselaar ingebouwd die, indien nodig, wordt verwarmd door een HR-soloketel. De totale tapwaterinhoud is bij dit type groter dan bij de standaard zonneboiler en heeft derhalve een hoger comfortniveau.
 

De zonneboilercombi

De zonneboilercombi lijkt het meest op de c.v.-zonneboiler. Dit is het enige toestel dat voor zowel voor verwarming als voor de bereiding van warm tapwater gebruikt kan worden.

Wij hebben hiervoor onze keuze laten vallen op het Duitse fabrikaat Solvis. Wij zijn er trots op Solvis partner te mogen zijn voor Drenthe. Bij de SolvisMax wordt de c.v.-installatie nl. ook aangesloten op de zonneboiler. In de zonneboiler is een naverwarmer gemonteerd die eventueel voor de naverwarming zorgt. Dit kan een HR-gasbrander zijn, maar ook een warmtepomp of oliebrander en in de toekomst zelfs een houtpelletbrander of een brandstofcel. Deze unieke combinatie is ontworpen volgens de zgn. platformstrategie. Hiermee zijn energiebesparingen van meer dan 50% mogelijk t.o.v. traditionele systemen.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw situatie?…….. Laat het ons weten!

Om de animatie van de werking van het systeem hieronder te bekijken, klikt u op "animation starten".